ANUNȚURI PUBLICE

Publicare anunțuri

ANUNȚURI 2018

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com 
web www ocolis-ab.ro

Nr. 499 / 06.03.2018

ANUNT PUBLIC VANZARE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR

Descarcă documentul aici


ANUNT PUBLIC VANZARE MATERIAL LEMNOS

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com 
web www ocolis-ab.ro

Nr. 354 / 15.02.2018

A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior

1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 05.03.2018, orele 12
3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017; HCL nr. 7/06.02.2018 .
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 26.02.2018, orele 12.
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 26.02.2018, orele 10 .
8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119 mc – specia molid ;
– 1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid ;
– 1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid ;
– 1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid ;
– 1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid ;
– 1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid ;
– 1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 170 lei /mc. Pasul de licitație : 9 lei / mc .
9. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
10. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
11. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 15.02.2018.
12. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

deschide documentul


ANUNT PUBLIC VANZARE MATERIAL LEMNOS

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com 
web www ocolis-ab.ro

 Nr. 38 / 08.01.2018 

 A N U N Ț

Vânzare material lemnos pe picior

 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 29.01.2018, orele 12
 3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
 4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 22.01.2018, orele 12.
 7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 22.01.2018, orele 10 .
 8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119  mc – specia molid ;

–           1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid  ;
–           1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid  ;
–           1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid  ;
–           1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid  ;
–           1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid  ;
–         1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .

 1. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
 2. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
 3. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.01.2018.
 4. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru

2017


ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS
PRIMARIA
Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ; e-mail primariaocolis@yahoo.com web www ocolis-ab.ro
___________________________________________________________________________

Nr. 2535 / 07.12.2017

 A N U N Ț
Vânzare material lemnos pe picior         

 1. Organizatorul licitatiei : Comuna Ocolis , cu sediul în comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com.
 2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 28.12.2017, orele 12
 3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Primăriei comunei Ocoliș .
 4. Tipul licitatiei: publică cu preselecție , mixtă .
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HCL nr. 87/27.11.2017.
 6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 20.12.2017, orele 12.
 7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie : 20.12.2017, orele 10 .
 8. Lista grupajului de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare grupaj de partizi sunt : . – 1262375, cu un volum brut de 119  mc – specia molid ;
 • 1262376, cu un volum brut de 51 mc – specia molid  ;
 • 1262377, cu un volum brut de 66 mc– specia molid  ;
 • 1262378, cu un volum brut de 109 mc – specia molid  ;
 • 1262379, cu un volum brut de 96 mc – specia molid  ;
 • 1262380, cu un volum brut de 211 mc– specia molid  ;
 • 1262381, cu un volum brut de 707 mc, din care 655 mc molid si 52 mc – mesteacăn.

– Prețul de pornire : 200 lei /mc. Pasul de licitație : 10 lei / mc .

 1. Volumul brut de masa lemnoasa oferit la licitatie 1359 mc .
 2. Alte informatii privind masa lemnoasa care se ofera spre vanzare: se găsește în cantonul III- Vârtopeni – O.S. Valea Ierii .
 3. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 08.12.2017.
 4. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail: comuna Ocoliș , nr. 152, județul Alba, telefon/fax : 0258/700888, e-mail : primariaocolis@yahoo.com. Persoană de contact : Giurgescu Victor – Viceprimar , telefon : 0784203162.

Organizator,
COMUNA OCOLIȘ ,
PRIMAR – Jucan Alin Alexandru


anunt vanzare material lemnos pe picior


ANUNT etapa 1 – PUG


ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIS

PRIMARIA

Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152
Tel/ fax : 0258/700888 ; 0258/700900
e-mail primariaocolis@yahoo.com

web www ocolis-ab.ro

___________________________________________________________________________________

 Nr. 871 / 11.04.2017

 

ANUNT

În etapa 1 de pregătire a elaborării PUG-ului

Primarul comunei Ocoliș, anunță publicul , autoritățile interesate și proprietarii terenurilor despre intenția de actualizare a P.U.G-ului comunei Ocoliș și R.L.U aferent.

Argumentarea intenției de actualizare a P.U.G.-ului:
În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ,,Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale,,.
In fiecare zi lucrătoare de la ora 8,00 la ora 9,00, la sediul Primăriei Ocoliș se organizează întâlnire cu publicul interest de actualizarea PUG-ului .

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt : Vlad Iuliana Sabina- Referent în cadrul Primăriei Ocoliș – telefon 0784203165, e-mail iuliana.vlad60@yahoo.com .

 • Giurgescu Victor – viceprimar al comunei Ocoliș – telefon 0784203162.

Cei interesați pot termite la Primăria comunei Ocoliș , comentarii,  observații și propuneri sau pot exprima nevoi în termen de 25 zile de la data prezentului anunț și la adresa de e-mail primariaocoli@yahoo.com .

Răspunsul și observațiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei și se vor afișa la sediul primăriei în maxim 35 zile de la data prezentului anunț .

PRIMAR ,
Dr. Alin Alexandru JUCAN

 

 

 

ANUNT DEZBATERE PUBLICA anunt public

Anunț

Privind organizarea licitației de masă lemnoasă pe picior

Organizatorul licitației : – Primăria comunei Ocoliș ;

Adresa : Com. Ocolis , sat. Ocolis, nr. 152, județul Alba , telefon/fax 0258700888 , e-mail primariaocolis@yahoo.com ;

Data și ora desfășurării licitației : -10.10.2016, orele 12,00

Tipul licitației : licitație publică, cu preselecție, în plic închis ;

Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase , aprobat prin Hotărârea Guvernului 617/29016 ;

Data și ora desfășurării preselecției : – 04.10.2016, orele 12,00

Data și ora limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație : 04.10.2016, orele 10,00

Lista partizilor care se licitează :

 • 1000963- CJ- 18305644, cu un volum brut de 391 mc ;
 • 1000964- CJ- 18305644, cu un volum brut de 282 mc ;
 • 1000965- CJ- 18305644, cu un volum brut de 44 mc .

Prețul de pornire este de 135 lei / mc – lemn lucru și 70 lei / mc- lemn foc .

Partizile se licitează la pachet .

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 717 mc, specia rasinoase.

Masa lemnoasa pe picior se va adjudeca, in aceasi zi, in totalitate.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul Primariei Ocolis incepand cu data de 29.09.2016 .

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei

 • Neincheierea contractului de vanzare cumparare a masei lemnoase adjudecate,in termen maxim de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic adujudecator, atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei de contractare aferente.
 • Garantia de contractare nu se restituie ,in urmatoarele situatii
 • a) nu a incheiat contractul de vanzare cumparare amasei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic
 • b) nu a constituit garantia de buna executie , la data incheierii contractului
 • c) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia.

Organizator Primaria Comunei Ocolis

 

Primar,

 1. ALIN ALEXANDRU JUCAN