Compartimentul Informare si Relatii publice

Actualizare informații

Persoana de contact:
CHIRICĂ Paraschiva

tel. 0258700888 fax. 0258700900
e-mail:
primariaocolis@yahoo.com

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
De LUNI pana VINERI, orele 08 – 16

PROGRAM AUDIENTE

PRIMAR – LUNI ORELE 8,30 – 12,30

VICEPRIMAR – JOI  ORELE 9,00 – 14,00


RAPOARTE ANUALE DE IMPLEMENTARE A LEGII 52/2003
privind liberul acces la informații de interes public

 1. Acte sedinta Consiliu Local
  Minute si procese verbale sedinta CL
 2. Raportul de evaluare pentru anul 2016

RAPOARTE ANUALE DE IMPLEMENTARE A LEGII 544/2001
privind încălcarea dreptului de liber acces la informații de interes public

 1. ROF Centru de Informare Turistica
  Regulament_Centru_informare_turistica
 2. Regulamentul de Organizare si Functionare
  ROF COMUNA OCOLIS
 3. Raportul de evaluare pentru anul 2016